Leietakerrådgivning

Kun på leietakers side i forhandlinger
Leietakers representant på næringseiendom
Leietakerrådgivning - et tjenestekonsept vi selv introduserte i næringslivet i Norge tidlig på 90-tallet, omfatter hele søkeprosessen, fra behovsanalyse til profesjonelt søk i markedet og rådgivning frem til signert leieavtale og kvalitetssikring ved overlevering av deres nye næringslokale.
Leietakers representant på næringseiendom

Leietakerrådgivning - et tjenestekonsept vi selv introduserte i næringslivet i Norge tidlig på 90-tallet, omfatter hele søkeprosessen, fra behovsanalyse til profesjonelt søk i markedet og rådgivning frem til signert leieavtale og kvalitetssikring ved overlevering av deres nye næringslokale.
Leietakerrådgivning inkluderer blant annet milepælene:
 • Behovsanalyse
  En kort men utfyllende analyse av bedriftens behov og ønsker. Vi bistår her i vurderinger rundt beliggenhet, type lokaler, lokalenes utforming (celler / teamkontor/ åpent), arealbehov, etc.
 • Presentasjon
  Vi leverer løpende informasjon om de prosjekter som finnes i markedet. Presenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte som gir godt grunnlag for videre prosess.
 • Søk i hele markedet
  Et bredest mulig søk med et størst mulig utvalg gir naturlig det beste utgangspunktet for å oppnå de beste betingelser. Gjennom søk også blant ennå ikke annonserte og endog allerede utleide lokaler, omfatter et profesjonelt søk etter næringseiendom utført av oss et større utvalg næringseiendommer enn hva noen annen aktør i markedet tilbyr.
 • Kontraktsforhandling og kontraktsutarbeidelse
  Under søkeprosessen benytter vi vår kompetanse og erfaring til å avklare og minimere juridisk, teknisk og økonomisk risiko, samtidig som vi håndterer søkeprosessens mange tidkrevende dialoger – alltid i henhold til våre oppdragsgiveres spesifikasjoner og ønsker.
 • Leveringsbeskrivelse
  Lokalet det skrives leiekontrakt på skal svært ofte gjennom en større eller mindre ombygging før overlevering til leietaker. Det er da meget viktig at man i forkant er enige om hva gårdeier skal levere. Vi sørger for at alle detaljer blir avklart før leiekontrakten er signert gjennom en meget detaljert og gjennomarbeidet leveringsbeskrivelse.
 • Overlevering
  Utleiere og deres profesjonelle utleierepresentanter setter pris på å møte oss som profesjonell og uavhengig leietaker representant. Aktørbildet er langt mer ryddig og balansert og de vesentligste behov poengteres tidlig og kan diskuteres detaljert – til alle parters fordel.
 • Tilbudsinnhenting
  Vi skal sørge for at våre oppdragsgivere får de de beste lokalene som er tilgjengelig i markedet til de beste betingelsene.
 • Oppfølging
  Vi følger prosjektet fra start til mål, dette inkluderer også deltakelse i byggemøter i forbindelse med tilpasninger av lokalet for å kvalitetssikre leveringsbeskrivelsen.
Hvorfor FEP?
 • 1
  Under søkeprosessen benytter vi vår kompetanse og erfaring til å avklare og minimere juridisk, teknisk og økonomisk risiko ved aktuelle lokaler og leieavtaler løpende samtidig som vi håndterer søkeprosessens mange tidkrevende dialoger og øvrige oppgaver – alltid i henhold til våre oppdragsgiveres spesifikasjoner og ønsker.
 • 2
  Utleiere og deres profesjonelle utleierepresentanter setter pris på å møte Fast EiendomsPartner som profesjonell og uavhengig leietaker representant. Aktørbildet er langt mer ryddig og balansert og de vesentligste behov poengteres tidlig og kan diskuteres detaljert – til alle parters fordel.
 • 3
  Fast Eiendomspartner leverer markedets beste uavhengige beslutningsgrunnlag overfor oppdragsgivere på søk etter nye næringslokaler for deres bedrift.
 • 4
  Gjennom å tjenesteutsette søk etter næringslokaler til Fast EiendomsPartner gis bedriften og deres ansatte muligheten til å bevare fokus på egen kjernevirksomhet frem til de endelige beslutninger skal treffes.
 • 5
  Fast EiendomsPartner leverer optimale løsninger til krevende oppdragsgivere som vet å verdsette kompetanse, fokus, trygghet og ikke minst enda bedre betingelser.
 • 6
  Vi i Fast EiendomsPartner er stolte over å ha mottatt de aller beste referanser fra våre oppdragsgivere gjennom mer enn 25 år.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale omkring deres behov for næringslokaler, søkeprosessen, markedet og hva vi i Fast EiendomsPartner kan tilby dere.

Ønsker du å kontakte oss direkte? Se en oversikt over våre ansatte her:
Ta kontakt for en uforpliktende samtale omkring deres behov for næringslokaler, søkeprosessen, markedet og hva vi i Fast EiendomsPartner kan tilby dere.

Ønsker du å kontakte oss direkte? Se en oversikt over våre ansatte her:
Fordeler ved bruk av oss
Bedre betingelser – søk i hele markedet
Vi søker profesjonelt og uavhengig i hele markedet for et mer attraktivt næringslokale – til bedre betingelser. Vi har unik markedstilgang og søker blant et større utvalg lokaler enn noen annen aktør.
Minimér risiko – 40 års bransjeerfaring
Vår leietakerrådgivning minimerer bedriftens risiko knyttet til lokalene og leieavtalene. Vi kvalitetssikrer og avklarer juridisk, teknisk og økonomisk risko knyttet til lokalene og leieavtalene gjennom hele søkeprosessen.

Bevar egen fokus – få beslutningsgrunnlaget
Vi leverer markedets beste uavhengige beslutningsgrunnlag for bedriftens valg av nytt næringslokale. Gjennom å tjenesteutsette oppdraget med å finne et nytt næringslokale til Fast EiendomsPartner gis bedriften mulighet til å bevare fokus på egen kjernevirksomhet.
Uavhengig aktør
Vi påtar oss aldri verken utleieoppdrag eller salgsoppdrag. Dette ville ha satt oss i en meget uheldig dobbelposisjon, hvor vi har både leietakere og utleiere som oppdragsgivere. Som eneste aktør i markedet er vi 100% leietakers mann. Våre oppdragsgivere skal aldri være i tvil om at vi har kun ett mål, - finne det beste lokalet til de beste betingelsene.
Våre aktive søk:
Våre aktive søk:
Våre referanser:
Våre referanser:
Niels Sydtveit, adm. dir.
- Tapwell AS
«FEP ga seg aldri og til slutt var drømmelokalet i boks, for annen gang!»

Hølje Tefre, adm. dir.
- Dinamo AS
«10 av 10 poeng og verdt hver krone»
(du må gjerne ringe meg på 916 67 830 så skal jeg fortelle deg hvorfor)
Per Richard Olsen, Chief Financial Officer
- Kezzler AS
«Kezzlers søkeprosess ble som en følge av forhold utenfor både vår og FEPs kontroll vesentlig mer omstendelig og tidkrevende enn opprinnelig planlagt. FEP bisto med fullt trøkk hele veien til vi var på plass i flotte og effektive nye lokaler - til gode betingelser. Vi satte spesielt stor pris på deres faglige innsikt og oversikt over markedet, og ikke minst deres uavhengighet – et team man gjerne «går i krigen med».
Kontakt
Ta kontakt for en uforpliktende samtale omkring deres behov for næringslokaler, søkeprosessen, markedet og hva vi i Fast EiendomsPartner kan tilby dere.
Fast EiendomsPartner AS
Bogstadveien 6 0355 Oslo, Norge
Alle rettigheter tilhører Fast EiendomsPartner AS