Vi søker som leietakers representant på vegne av Den Franske Skole etter lokaler i Oslo.
Kortsiktig behov:

Beliggenhet: Oslo
Tidspunkt: August 2020
Grunnet utvidet plassbehov og koronakrav søkes det etter løsninger med plass for 9 - 16 klasserom, med tillegg av noe administrasjonskontorer.
Hvert klasserom bør være på ca. 60 kvm. netto.
Antall elever ca. 300.
Leieperiode: 1-3 år.


Langsiktig behov:

Beliggenhet: Oslo
Tidspunkt: August 2025
Kravspesifikasjon er under utarbeidelse og nærmere informasjon vil derfor komme noe senere.
Det vil søkes etter lokaler for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående.
Deling med barnehage/barneskole og ungdomsskole/videregående vurderes.
Antatt arealbehov: 4.000 - 10.000
Totalt ca. 800 elever.

Les mer om Den Franske Skole her: http://www.lfo.no/nb/