Vi søker som leietakers representant på vegne av Den Franske Skole etter lokaler i Oslo.
Beliggenhet: Oslo
Tidspunkt: August 2025
Kravspesifikasjon er under utarbeidelse og nærmere informasjon vil derfor komme noe senere.
Det vil søkes etter lokaler for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående.
Deling med barnehage/barneskole og ungdomsskole/videregående vurderes.
Antatt arealbehov: 4.000 - 7.000
Totalt ca. 600 elever.

Les mer om Den Franske Skole her: http://www.lfo.no/nb/