Vi søker på vegne av Schibsted Distribusjon etter lokaler for etablering av budsentral i Oslo.
Kravspesifikasjon for budsentral 200 - 300 kvm. for Schibsted Distribusjon:

Beliggenhet: Nærmest mulig Tveita, maks. Oppsal, Haugerud og Bryn.
Tidspunkt: Q4 2020
Må være på bakkeplan. Dobbeldør/port inn i lokalet.
Takhøyde: 2,4 meter.
2-3 parkeringsplasser.
Minikjøkken. Toalett.
Lokalet vil i all hovedsak bli benyttet på nattid.
Kan godt være et litt "røfft" lokale.

Les mer om Schibsted Distribusjon her: https://www.avisbudoslo.no/
BASICS
Why typography matters?