Vi søker på vegne av RK-Smia AS etter lokaler i Oslo.
Kravspesifikasjon lokaler - 800 - 1.000 kvm. for RK-Smia AS.

Beliggenhet: Oslo.
Tidspunkt: Q3 2020, eller noe senere.

Verksted / lager, 600 -700 kvm.
Produksjon ca. 200 kvm.
Showrom / kontor, spiserom, - 50 - 100 kvm.

Det ønskelig med 4 m. takhøyde eller mer.
1 stk. kjøreport med rampe eller direkte innkjøring.

Helst plass for innkjøring semitrailer, men ikke krav.


Leietaker er mva. pliktig.

Les mer om Manifest her: https://rk-smia.no/