Vi søker på vegne av Publicis Media AS etter lokaler i Oslo sentrum
Kravspesifikasjon for kontorlokaler 2.500 - 3.000 kvm. for Publicis Media AS

Beliggenhet: Oslo sentrum
Tidspunkt: Q1 2020

Kontorer for 200 personer
Lokalene skal huse selskapene Starcom, Zenit, MSL, Kitchen og New Work.
Det er viktig at alle selskapene vil kunne videreføre sin egen identitet, ved egne "avdelinger", ved f.eks. egne etasjer eller egne inngangsdører.
Bør ha egen kantine, som også kan benyttes til samlinger etc.
I det alt vesentlige åpent landskap, men med små stille/fokusrom fordelt i arealene i forhold til arbeidsplasser.

Kitchen, 55 - 60 arb. plasser
3 stk. møterom, 5-10 personer
MSL, 10 arb. plasser
1 stk. møterom, 10 personer
Starcom, 70 arb. plasser
4 stk. møterom, 5-10 personer
Zenith, 15 arb. plasser
2 stk. møterom, 5-10 personer
New Work, 18 arb. plasser
1 stk. møterom, 10 personer

Møterommene kan i noe grad effektiviseres ved at noen legges til felles bruk.

Leietaker er mva. pliktig.

Les mer om Publicis Media her: Publicis Group