Vi søker på vegne av Odontia AS etter tannlege lokaler, +/- 400 kvm. ved Oslo S.

Lokalet kan godt være på gateplan, alternativt lett tilgjengelig i høyere etasjer.
HC tilgjengelig.

Leietaker er ikke mva. pliktig.

Les mer om Odontia AS her: https://odontia.no