Kravspesifikasjon for kontor til Norkart AS, - +/- 2.500 kvm.:

Beliggenhet: Sandvika - Lysaker - Skøyen

Tidspunkt: Innen utgangen av 2022.

  • Kontorplasser 120 ansatte.
  • Fordelt med 35 cellekontorer, og resten åpent landskap.
  • Noe parkering
  • Ønskelig med felles kantineløsning.
  • Det er ønskelig at lokalene ikke fordeler seg over mer enn to plan.
Mer detaljert kravspek. kommer litt senere.


Leietaker er mva. pliktig.

Les mer om Norkart her: http://www.norkart.no