Vi søker på vegne av seriøs norsk oppdragsgiver etter lokaler for etablering av nytt hovedkontor.
Kravspesifikasjon for kontor på 800 kvm. seriøs norsk oppdragsgiver.

Beliggenhet: Oslo sentrum, mellom Egertorget og Solli Plass
Tidspunkt: Q2 2020

Kontorplasser for 25 - 30 personer med 80/20 fordeling cellekontorer/teamkontorer.
1 stk. møterom (20 personer)
3 stk. møterom (10 personer)

Krav om felles kantine.

Leietaker er mva. pliktig.