Vi søker på vegne av CondAlign AS etter lokaler, Bryn/Helsfyr, Økern, Lysaker.
Beliggenhet: Bryn/Helsfyr, Økern og Lysaker.
Tidspunkt: Q4 2019

Kontorer for 15 ansatte.
Kontorlokaler - lab, 500 - 600 kvm.
Lokalet bør være oppdelt i celler/teamkontorer.
1 stk. møterom, 10-12 personer
3. stk. lab-rom á ca. 15 kvm.
1 stk. arkiv/kopi rom, 15 kvm.
Spiserom – kantine

Gjerne god adkomst til lokalet med stor heis. Eller direkte inngang i 1 etg.
Toaletter / garderobe / bøttekott.
3 stk. parkeringsplasser + sykkelparkering

Leietaker er mva. pliktig.

Les mer om CondAlign AS: www.condalign.no/